India

待領養小動物資料

小動物名字

India

動物種類

品種

Poodle

性別

雌性

年齡

5歲-7歲

體重

5-10公斤

絕育

未知

微芯片

來自

寵物組織

現居住地區

香港島

小動物個性

India 好Sweet同乖

好鍾意同人相處,可以帶畀你屋企好多歡樂!

小動物Youtube影片 (如適用)

對領養者的要求

希望領養者提供住宿環境相片或影片嗎?​

希望領養者提供家庭背景分享嗎?​

希望領養者提供領養寵物後的後續分享嗎?​

無所謂
Share on whatsapp
分享至Whatsapp
Share on facebook
分享至Facebook
Share on email
分享至電郵

One Response

發佈留言